اسامی برندگان قرعه کشی سه سکه طلا مهرماه 1398

1-صمد محمودی 2166***0990

2-ماشاءاله شجاعیان 2693***0917

3-نادیا میراحمدی1310***0933